Tutejszy kościół jest arcydziełam, zbudowanym w stylu neoklasycznym, o amfiteatralnym wnętrzu. W głównym ołtarzu (późny barok) mieści się obraz nieznanego autora "Wieczerza Pańska", a nad nim płaskorzeźba "Zmartwychwstanie Pańskie". Po bokach stoją figury czterech Ewangelistów.

Osobliwość kościoła stanowią wspaniałe organy (65 głosów, cztery manuały, ok. 4200 piszczałek).

Historia kościoła:

 • 1646r. - zbudowano na tym miejscu kościół pw. N.M.P. Loretańskiej i klasztor Ojców Franciszkanów.
 • 13.III.1656 - Szwedzi spalili kościół i klasztor
 • 1768r. - teren ten nabyli ewangelicy i w 1777r. uzyskali od króla Stanisława Augusta pozwolenie na zbudowanie kościoła. Warunkiem tej zgody była decyzja o budowie świątyni katolickiej w Berlinie (katedra św. Jadwigi)
 • 1.VII.1777r. - położono kamień węgielny pod budowę zboru pod wezwaniem Świętego Krzyża, wg projektu Antoniego Hoenego (ojciec filozofa Józefa Marii Hoene, żył w latach ok. 1747 - 1795).
 • 5.III.1786r. - ukończono budowę świątyni. Wielkim dobroczyńcą kościoła był Zygmunt Fryderyk Gobel, a pochodzący z Leszna pastor Stechebahr - pierwszym duchownym.
 • 1835 i 1925r. - przeprowadzono remont świątyni.
 • Marzec 1945r. - zniszczony kościół przejęła parafia rzymskokatolicka pw. św. Wojciech.
 • 1956r. - dekretem ks. abpa Walentego Dymka świątynię przeznaczono na kościół akademicki pw. Wszystkich Świętych.
 • 15.VIII.1979r. - ks. abp Jerzy Stroba powołał przy kościele Ośrodek Duszpasterski
 • 1.IV.1981r. - została erygowana parafia pw. Wszystkich Świętych
 • 1988r. - kościół oraz teren przykościelny wraz z zabudowaniami (które w 1947 roku jako mienie poewangelickie przejęło Państwo) przeszły na własność parafii.