Civitas Christiana

Opiekun: ks. proboszcz
Spotkania:

Nasze Stowarzyszenie nazywa się Civitas Christiana. Te łacińskie słowa oznaczają społeczność chrześcijańską, czyli społeczność zorganizowaną zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Naszym głównym celem jest przygotowanie katolików świeckich do działalności w różnych obszarach życia publicznego, głównie w sferze kultury, polityki społecznej i rodziny.

Organizujemy wiele spotkań, konferencji i seminariów poświęconych szczególnie poznawaniu i studiowaniu Nauki Społecznej Kościoła, promowaniu kultury regionalnej i "małych ojczyzn" oraz polityce społecznej. Pomagamy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Szczególną troską otaczamy rodziny wielodzietne, zagrożone patologiami społecznymi.

Uważamy, że katolicy świeccy powinni aktywnie włączyć się w proces budowania nowej jedności Europy na fundamencie wspólnego chrześcijańskiego dziedzictwa europejskiego, wykorzystując przy tym swoje doświadczenia w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej i politycznej.

\Organizujemy wydawanie żywności dwa razy w miesiącu dla ~1000 osób. Dwa razy w roku jedziemy z dziećmi na wypoczynek. Chcemy w czasie pobytu poza domem stworzyć normalne warunki dla naszych milusińskich.

Nasze podopieczne dzieci pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, często nie dożywione i zaniedbane, potrzebują każdej pomocy. Niesienie pomocy potrzebującym jest wyrazem wartości człowieka.